Medlemsinfo

MEDLEMSINFORMATION

Kvievagter og Naturplejedage: Som medlem hjælper du med at passe dyrene. Du indgår nemlig i vores turnusordning med daglige tilsyn med kvierne. Det er disse turnusvagter, vi også kalder kvievagter. Her tjekker vi, om dyrene har det godt og om alt iøvrigt er som det skal være på engen. Du modtager naturligvis grundig instruktion inden din første kvievagt. Vi har ca. 1 kvievagt om måneden afhængigt af antal dyr og medlemmer.


Som medlem hjælper du med at pleje naturen på ca. 3 arbejdsdage i løbet af en sæson. Det er dem, vi kalder naturplejedage. Blandt andet skærer vi med le under hegnet og på engen, rydder passager til dyrene, bekæmper invasive arter og holder området frit for affald. Ved sæsonafslutning tager vi afsked med dyrene og 2.5 uge senere får vi hver en lækker kasse med kvalitetsoksekød til fryseren.
Læs mere om Kvievagt, NaturplejedageVagtbytteordningEr kvien rask?Kødet.


Fællesskab: I Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening ønsker vi så stor medlemsinvolvering som muligt. Vi er en gruppe byboer med fælles interesse i natur, bæredygtighed, dyrevelfærd og lækker mad med historie. Vi mødes på naturplejedagene og til foreningens naturarrangementer og det årlige sommerarrangement, hvor vi griller i fællesskab og får lært hinanden lidt bedre at kende.


Kontakt med dyrene: Hvis man gerne vil snakke med dyrene, kan man  give dem en tot græs fra engen.  Hvis et dyr er meget nysgerrig og tillidsfuld og gerne vil i nærkontakt og kløes, og man må meget gerne gøre det, men man skal samtidig huske, at det er et stort og stærkt dyr, og at kontakten foregår på eget ansvar og på dyrets præmisser. Husk at passe på dig selv, når du går tæt på dyrene.


Dyrene må ikke fodres: Det er tilladt at række dyrene en tot græs eller andet, der naturligt forekommer på engen, men det er ikke tilladt at tage "madpakker" med hjemmefra. Dyrene må nemlig ikke tilskudsfodres uden særlig aftale, dvs. at de ikke må fodres med noget, der ikke naturligt forekommer på engen. Dette skyldes, at man på et paragraf 3 areal ikke må ændre arealets tilstand, eksempelvis ved at tilføre næring til arealet. Endvidere ønsker vi ikke, at vores dyr får alt muligt unaturligt fra besøgende. Hvis man vælger, at give dyrene de æbler, de ellers naturligt selv vil kunne finde på engen, skal man huske at skære dem over. Når dyrene selv græsser og finder frugt, er der ikke så meget konkurrence, men hvis de får dem serveret, begynder de at kappes, og så er det vores ansvar, om de får et æble galt i halsen. Når æblet er skåret over, er det lettere for koen at hoste det fri, skulle uheldet være ude.

 

Livet på engen og de søde fortællinger: Der er flere, der har sendt dejlige billeder af kvierne, og det er vi rigtigt glade for! I må også gerne sende søde historier fra kvievagterne eller hyggeture på engen. Vi vil også opfordre til, at I sender billeder af dyreliv og planter på engen, og hjælper os med at registrere udviklingen i området. Skriv hvem der har taget billeder/forfattet teksten, og om vi må bruge det på hjemmeside, facebook, nyhedsbreve etc., og send det i en mail os.

Det med småt - Om misligholdelse af medlemsforpligtelserne
Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion i tilfælde af manglende betaling, misligholdelse af medlemsforpligtelserne eller overtrædelse af foreningens vedtægter. Alle rettigheder fortabes ved eksklusion, hvilket betyder at det ekskluderede medlem ikke får det indbetalte beløb retur og ej heller modtager kød ved sæsonafslutning.


Misligholdelse af medlemsforligtelserne:

Ved første udeblivelse fra turnusvagt eller arbejdsdag udsendes en advarsel og medlemmet pålægges en ekstra arbejdsdag.

Ved anden udeblivelse fra turnusvagt eller arbejdsdag udsendes ligeledes en advarsel og medlemmet pålægges en ekstra arbejdsdag. Dette gælder både udeblivelse fra turnusvagt og udeblivelse fra arbejdsdag.
Tredje gang et medlem udebliver fra turnusvagt og/eller arbejdsdag ekskluderes medlemmet.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte dispensation.


Se vores Vedtægter

mail@aako.dk (akut kontakt: se her) - © Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2019 - Fotos: © Maria Aarhus/Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening