Aabrinken

Velkommen til Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er beliggende i et naturskønt område midt i Aarhus by. I en stille oase er der udsat græssende kvæg som naturpleje i denne del af den grønne kile langs Aarhus Å. Hver sommer har vi således fire skønne 2 årige kvier af racen Galloway fra det økologiske Fuglsøgaard, som afgræsser arealet.


Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er noget af det mest bynære, man kan finde indenfor naturpleje med kvæg. Med en luftlinie på kun 1.3 km fra Rådhuset i Danmarks næststørste by, ligger naturperlen med det græssende  naturplejekvæg i et eet af Aarhus’ trafikale knudepunkter omkranset af Ringgaden, Søren Frichs Vej og Tre Boer (jernbanen) og ganske tæt ved Åhavevej. Alligevel har man oplevelsen af landidyl.


Naturplejeforeningen er blev etableret i 2015 på initiativ af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus og Aarhus Kommune. Foreningen har stadig et stærkt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, men har siden stiftelsen fungeret som en selvstændig forening, der forpagter §3 arealet af Aarhus Kommune. I dette skønne, men desværre hidtil naturmæssigt forsømte område, tog Aarhus Kommune således i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Aarhus taget initiativ til at klargøre det 5,5 hektar store eng-areal langs Aarhus Å til græssende Gallowaykvæg for at få naturen til at blomstre og give den bynære biodiversitet en hjælpende klov.


Vores aktive medlemmer, hjælper kvierne med at pleje naturen på foreningens naturplejedage og holder tilsyn med dyrene i den daglige turnusordning med kvievagter. Derudover har vi en række støttemedlemmer, som også deltager i foreningens liv.


De mange øvrige besøgende på Brabrandstien nyder også naturen og dyrene. Der er offentlig adgang til engen via de 6 opstillede stenter samt klaplågen ved træterassen, dog skal hunde blive udenfor hegnet.


Vis respekt for naturen og dyrene. Færdsel på eget ansvar :-)


Foto: Hanne Miriam Larsen

Foto: Christian Munk

Foreningens formål


Naturplejeforeningens formål er at udføre naturpleje gennem afgræsning med kreaturer og affaldssamling til gavn for natur, dyr samt byens borgere på plejekrævende §3-engarealer langs den indre del af Aarhus Å, at producere kalve-/oksekød på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem de aktive medlemmer, samt at lave sociale arrangementer samt formidlingsaktiviteter indenfor bl.a. natur, biodiversitet, bæredygtighed og dyreetik og –velfærd til både medlemmer og den øvrige lokalbefolkning.

mail@aako.dk (akut kontakt: se her) - © Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2019 - Fotos: © Maria Aarhus/Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening