Medlemsinfo

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

Et naturplejeprojekt ved Aarhus Å

For medlemmer af Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

I Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening ønsker vi så stor medlemsinvolvering som muligt. Foruden turnusvagten, planlagte og frivillige arbejdsdage og sociale arrangementer, vil vi meget gerne, at I melder ind, hvis I har kompetencer, der er konstruktive for foreningen. Er I formidlere, kokyndige, lekyndige, biologer, elektrikere, håndværkere (i det hele taget), fotografer, dyrlæger, fuglekyndige, plantekendere, snegleentusiaster, kagebagere eller lignende? Vi vil rigtigt gerne vide hvilke kompetencer, der ligger gemt, og som kan bringes i spil til gavn og glæde for vores dyr, natur og fælles forening.

 

Der er flere, der har sendt dejlige billeder af køerne, og det er vi rigtigt glade for! I må også gerne sende søde historier fra turnusvagterne eller hyggeture på engen. Vi vil også opfordre til, at I sender billeder af dyreliv og planter på engen, og hjælper os med at registrere udviklingen i området.

 

Skriv hvem der har taget billeder/forfattet teksten, og om vi må bruge det på hjemmeside, facebook, nyhedsbreve etc., og send det i en mail og skriv ”Ko-muh-nikation” i emnefeltet.

Medlemsforpligtelser

Som medlem er du forpligtet til at deltage i det daglige tilsyn af dyr og hegning jf. vores turnusvagtordning, hvor medlemmer har ca. 1 månedlig tilsynsdag. Der instrueres herom ved ved sæsonstart. For at varetage turnusvagten skal du have modtaget instruktion. Endvidere er du forpligtet på deltagelse i de planlagte arbejdsdage som er fordelt over sæsonen. Det forventes at medlemmer skal deltage i ca. 3 arbejdsdage per sæson jf. vores plan for arbejdsdage.

 

Ansvaret for dyrenes velbefindende og naturplejen er fælles for os alle, og det betyder, at hvis du under din turnusvagt opdager ting, der er behov for bliver løst, så er det så vidt muligt din egen opgave at løse den, hvis du kan. Opgaver af denne art kan f.eks. være at kuglepennen mangler, at der er grene, der trænger til at blive klippet, fordi regnen tynger dem ned i hegnet, eller en plante der vokser op og kan aflade hegnet og skal klippes eller rives op. Det kan være blade, der vokser ind og skygger for solcellen (OBS: solcelleanlægget giver stød, hvis man rører det!), eller hvis der er smidt affald. Der ligger en grensaks og et par arbejdshandsker i ”kokassen” (turnuskassen). Der ligger også nogle tynde affaldsposer, men de er altså ikke ret robuste i forhold til glasskår og lignende, så hvis du har en kraftigere pose i lommen er det perfekt.

 

Hvis du af en eller anden grund ikke kan løse det på din vagt, og det ikke er akut, så noter det i mappen, og hvis du tror, det er noget næste dags turnusvagt kan løse, fordi vedkommende kan forberede sig ved at medbringe værktøj eller lignende, så forsøg at kontakte ham eller hende.

 

I det hele taget er det godt også at notere ”løste opgaver” i mappen, så vi kan få overblik over ad hoc opgaver. Andre observationer, f.eks. til brug for næste arbejdsdag og omkring dyrenes trivsel, er også meget værdifulde at få noteret.

 

Hvis der er noget akut, som eksempelvis syge dyr eller skader på hegnet, skal I selvfølgelig kontakte bestyrelsen med det samme.

 

OBS: Det er det enkelte medlems ansvar at turnusvagter og arbejdsdage overholdes. Man er dermed også ansvarlig for selv at finde et andet medlem, der kan overtage ens turnusvagt eller arbejdsdag, hvis man selv er forhindret. Vagtbytte sker på mail til de øvrige medlemmer via foreningens vagtbytteordning.

 

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at bestyrelsen kan beslutte eksklusion i tilfælde af misligholdelse af medlemsforpligtelserne, og at alle rettigheder fortabes ved eksklusion.

Kontakt med dyrene

Vores dyr må ikke tilskudsfodres, dvs. at de ikke må fodres med noget der ikke naturligt forekommer på engen. Dette skyldes, at man på et paragraf 3 areal ikke må ændre arealets tilstand, eksempelvis ved at tilføre næring til arealet. Endvidere ønsker vi ikke at vores dyr får alt muligt unaturligt fra besøgende.

 

Hvis man gerne vil snakke med dyrene, kan man give dem en tot græs fra engen. Hvis et dyr er meget nysgerrig og tillidsfuld og gerne vil i nærkontakt og kløes, og man må meget gerne gøre det, men man skal samtidig huske, at det er et stort og stærkt dyr, og at kontakten foregår på eget ansvar og på dyrets præmisser. Husk at passe på dig selv, når du går tæt på dyrene.

Misligeholdelse af medlemsforpligtelser

Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte eksklusion i tilfælde af manglende betaling, misligholdelse af medlemsforpligtelserne eller overtrædelse af foreningens vedtægter. Alle rettigheder fortabes ved eksklusion, hvilket betyder at det ekskluderede medlem ikke får det indbetalte beløb retur og ej heller modtager kød ved sæsonafslutning.

 

Misligholdelse af medlemsforligtelserne:

Ved første udeblivelse fra turnusvagt eller arbejdsdag udsendes en advarsel og medlemmet pålægges en ekstra arbejdsdag. Dette gælder både udeblivelse fra turnusvagt og udeblivelse fra arbejdsdag.

Anden gang et medlem udebliver fra turnusvagt og/eller arbejdsdag ekskluderes medlemmet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte dispensation.

Foto: Hanne Miriam Larsen

DYRENE MÅ IKKE FODRES

Det er dog tilladt at række dem en tot græs eller lignende som forekommer naturligt på engen.

________________________

Hvis dyrene er kommet til skade eller er uden for hegnet, eller hvis der er skader på hegnet, bedes I kontakte os straks.

 

Bestyrelse

 

Christian (formand)

Stine (kasserer)

Hanne

Maria

 

Akut kontakt

 

23 74 78 57

23 21 86 56

25 12 00 12

30 25 89 61

© Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2018