Aabrinken

Velkommen til Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er beliggende i et naturskønt område midt i Aarhus by. I en stille oase er der udsat græssende kvæg som naturpleje i denne del af den grønne kile langs Aarhus Å. I 2015 og 2016 havde vi begge sæsoner fire naturplejere af racen Galloway, som afgræssede arealet i sommersæsonen.

 

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er noget af det mest bynære, man kan finde indenfor naturpleje med kvæg. Med en luftlinie på kun 1.3 km fra Rådhuset i Danmarks næststørste by, ligger naturperlen med de 4 naturplejekvæg i et eet af Aarhus’ trafikale knudepunkter omkranset af Ringgaden, Søren Frichs Vej og Tre Boer (jernbanen) og ganske tæt ved Åhavevej.

 

Naturplejeforeningen er ganske ny og blev etableret på den stiftende generalforsamling 25. marts 2015 på initiativ af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus og Aarhus Kommune. Siden stiftelsen har foreningen fungeret som en selvstændig forening, der forpagter jorden af Aarhus Kommune.

 

I dette skønne, men desværre hidtil naturmæssigt forsømte område, har Aarhus Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus taget initiativ til at klargøre et 5,5 hektar stort eng-areal langs Aarhus Å til græssende Gallowaykvæg for at få naturen til at blomstre og give den bynære biodiversitet en hjælpende klov.

 

I 2016 har vi 32 aktive betalende medlemmer, som hjælper med at pleje naturen og holde tilsyn med dyrene i den daglige turnusordning og på arbejdsdage. Derudover har vi en række støttemedlemmer på venteliste, som også deltager i foreningens liv og hjælper på arbejdsdagene.

 

De mange øvrige besøgende på Brabrandstien nyder også naturen og dyrene. Der er offentlig adgang til engen via de 6 opstillede stenter, dog skal hunde blive udenfor hegnet. Vis respekt for naturen og dyrene. Færdsel på eget ansvar :-)

 

Foto: Hanne Miriam Larsen

Foto: Christian Munk

Foto: Stine Sparrewath

DYRENE MÅ IKKE FODRES

Det er dog tilladt at række dem en tot græs eller lignende som forekommer naturligt på engen.

_________________________

Hvis dyrene er kommet til skade eller er uden for hegnet, eller hvis der er skader på hegnet eller ydet hærværk, bedes I kontakte os straks.

© Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2016