Aabrinken

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

Et naturplejeprojekt ved Aarhus Å

Velkommen til Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er beliggende i et naturskønt område midt i Aarhus by. I en stille oase er der udsat græssende kvæg som naturpleje i denne del af den grønne kile langs Aarhus Å. Hvert år har vi fire naturplejere af racen Galloway, som afgræsser arealet i sommersæsonen. I 2018 har vi fra ultimo april til medio oktober fire 2 årige kvier fra Fuglsøgaard.

 

Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening er noget af det mest bynære, man kan finde indenfor naturpleje med kvæg. Med en luftlinie på kun 1.3 km fra Rådhuset i Danmarks næststørste by, ligger naturperlen med de fire naturplejekvæg i et eet af Aarhus’ trafikale knudepunkter omkranset af Ringgaden, Søren Frichs Vej og Tre Boer (jernbanen) og ganske tæt ved Åhavevej.

 

Naturplejeforeningen er ganske ny og blev etableret på den stiftende generalforsamling 25. marts 2015 på initiativ af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus og Aarhus Kommune. Siden stiftelsen har foreningen fungeret som en selvstændig forening, der forpagter jorden af Aarhus Kommune.

 

I dette skønne, men desværre hidtil naturmæssigt forsømte område, har Aarhus Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aarhus taget initiativ til at klargøre et 5,5 hektar stort eng-areal langs Aarhus Å til græssende Gallowaykvæg for at få naturen til at blomstre og give den bynære biodiversitet en hjælpende klov.

 

Vi har 32 aktive betalende medlemmer, som hjælper med at pleje naturen og holde tilsyn med dyrene i den daglige turnusordning og på arbejdsdage. Derudover har vi en række støttemedlemmer, som også deltager i foreningens liv.

 

De mange øvrige besøgende på Brabrandstien nyder også naturen og dyrene. Der er offentlig adgang til engen via de 6 opstillede stenter samt klaplågen ved træterassen, dog skal hunde blive udenfor hegnet.

 

Vis respekt for naturen og dyrene. Færdsel på eget ansvar :-)

 

Foto: Hanne Miriam Larsen

Foto: Christian Munk

Foreningens formål

 

Naturplejeforeningens formål er at udføre naturpleje gennem afgræsning med kreaturer og affaldssamling til gavn for natur, dyr samt byens borgere på plejekrævende §3-engarealer langs den indre del af Aarhus Å, at producere kalve-/oksekød på et bæredygtigt og dyreetisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem de aktive medlemmer, samt at lave sociale arrangementer samt formidlingsaktiviteter indenfor bl.a. natur, biodiversitet, bæredygtighed og dyreetik og –velfærd til både medlemmer og den øvrige lokalbefolkning.

 

Foto: Stine Sparrewath

DYRENE MÅ IKKE FODRES

Det er dog tilladt at række dem en tot græs eller lignende som forekommer naturligt på engen.

________________________

Hvis dyrene er kommet til skade eller er uden for hegnet, eller hvis der er skader på hegnet, bedes I kontakte os straks.

 

© Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening 2018